Panasonic

Máy fax Panasonic KX - FL 402

- Fax giấy thường KX-FC 241
- Máy fax cordless giấy thường với tay con Dect
- Ghi âm hai chiều (thời gian ghi âm 20 phút).
- Máy con lưu danh bạ 200 số, Máy mẹ lưu danh bạ 100 số
- Hiển thị số gọi đến 2 hệ (FSK & DTMF), lưu được 50 số gọi đến.
- Lưu được 25 trang tài liệu khi gởi fax, lưu 28 trang tài liệu khi hết giấy
- Tốc độ truyền 08 giây/trang, copy phóng to 200%, thu nhỏ 72%.