Panasonic

Máy fax Panasonic KX-FP701

- Panasonic KX-FP 701: (Mã Lai)
- Panasonic KX-FP701 kế thừa và phát triển các tính năng của KX-FP342
- Sử dụng mực fax FA57 độ dài 70m
- Fax liên tục 10 bản, fax theo trình tự 20 địa chỉ cùng lúc; Bộ nhớ 28 trang khi hết giấy
- Tốc độ modem: 9,6kbps, tốc độ in 4 trang/phút (thực tế chậm hơn)
- Gửi fax theo giờ; Khay chứa giấy 50 bản
- Từ chối fax không mong muốn (10 số)
- Danh bạ 100 số, 10 số gọi nhanh
- Hiển thị và lưu 30 số gọi đến.